Bestyrelse

Kristian Andersen

Formand

Kristian er årgang 1991, har en fortid som eventkoordinator for Jysk Energi og arbejder nu som konsulent for Aarhus og København Mad & Marked.

Kristian bor i Holstebro, men er født og opvokset i Nørre Nissum.

Som formand sidder Kristian med det store overblik over alle foreningens projekter. Han er den typiske idémager, som kommer med en ide, hvorefter resten af bestyrelsen vurdere den med konstruktiv kritik eller nye tiltag.

Derudover er Kristian sponsorchef. Med mere end 20 forskellige lokale sponsorer, i tre forskellige sponsor pakker, er det vigtigt foreningens sponsorer føler, at de får noget ud af deres sponsorat, og det sørger Kristian for. Han besøger altid virksomhederne flere gange på et år, for at skræddersy og revurdere deres sponsorat.

Kristians motivation for at være med i Holstebro Events, er det sociale på tværs af de frivillige, bestyrelsen, og det samarbejde samt synergien, der på baggrund af foreningen, skabes mellem forskellige aktører i Holstebro Kommune. Ved at være en del af foreningen, danner han sig et unikt og stærkt netværk, også er han med til at skabe et mærkværdigt og specielt kulturliv i byen.

– Jeg synes i mange år vi har manglet en gren af kultur- og oplevelsesøkonomi i Holstebro Kommune. Jeg har i flere år boet og rejst i udlandet, men har en særlig kærlighed til Vestjylland og i særdeleshed Holstebro. Jeg vil gerne være med til at sætte byen på landkortet og bevare den kulturhistorie, som i mange år har eksisteret her. Jeg synes det er vigtigt, vi skaber de gode oplevelser på tværs af de mange forskellige grupper af mennesker, vi har i byen, siger Kristian.

Hele processen fra idé til afvikling, beskriver Kristian som en spændende rejse, og det er også derfor han har valgt at være formand for Holstebro Events.

Kenneth Jeyaratnam Kristensen

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Kenneth er årgang 1992 og kommer fra Gudum ved Lemvig.

Han har boet i Holstebro siden 2011, hvor han startede med at tage sin HHX. Siden da har Kenneth lært både byen og menneskerne bedre at kende.

Kenneth er kasserer og bestyrelsesmedlem i Holstebro Events. Det er hans opgave at sikre, at økonomien kører rundt, regningerne bliver betalt, vedtægterne i foreningen er på plads og holdes ved lige.

Kenneths baggrund for at gå ind i Holstebro Events, startede for flere år siden som hjælper til nogle af de tidligere events. For ham har glæden og sammenholdet man får med alle implicerede, når større events skal stables på benene, været en afgørende faktor. Ud over det, har skabelsen af rammerne for hyggeligt samvær og aktiviteter som gæster kan samles om, også skabt værdi for ham.

Med en baggrund i både frivilligt arbejde og i præhospitalet ligger det naturligt for Kenneth, at være Holstebro Events’ sikkerhedsansvarlige. Det er derfor også hans opgave, at sørge for både gæster og frivillige trygt kan feste og hygge sig til de pågældende events. Det indbefatter også at sørge for at frivillige og medarbejdere ved, hvordan de skal agere, hvis det værst tænkelige skulle ske. Det betyder også, at Kenneths opgave, er at sørge for at foreningen ved alle arrangementer har både de nødvendige tilladelser, og sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads.

Hans overblik til dagligt, gør ham derfor til en vigtig spiller, når det kommer til både afvikling af eventsene, og alt det bagvedliggende arbejde.

Mathias Bach

Næstformand

Mathias er årgang 1990 og kommer fra Tørringhuse uden for Lemvig.

Han har boet i Holstebro siden 2014, hvor han flyttede til byen for at studere. Siden har han forelsket sig i byen.

Lige nu arbejder Mathias som tjener og bartender på Brasseriet Ekte. Han har været i servicebranchen i mange år. Bl.a. som bestyrer på cocktailbaren Alberto og en fast del af staben bag Tobaksfabrikken.

Mathias er næstformand i Holstebro Events. Han er “jokeren”, og der hvor behovet opstår, træder han til. Dog er hans primære rolle at være organisator og leder af de frivillige, under afviklingen af eventsene.

Mathias mente i sin tid, da han flyttede til byen, at der manglede noget på eventfronten; arrangementer, happenings, hvad end man nu vil kalde dem. Han har derfor valgt at tage del i Holstebro Events.

Her så Mathias en mulighed for at udvikle sig personligt både på ”professionelle” områder, som organisatorisk, ledelsesmæssigt og ikke mindst overbliksmæssigt.

– Det gode ved Holstebro Events er, at vi alle er interesserede og engagerede i at skabe og afholde events som favner så bredt, alle vil kunne deltage. Vi er handlekraftige og har den erfaring, der skal til for at gennemføre det her, så gæsterne går hjem med en god oplevelse i bagagen.

Som nævnt tidligere, har Mathias altså været i servicebranchen i mange år, og har derigennem skabt en del erfaringer i forbindelse med afholdelse af events samt ledelse mm. Derfor har han en vigtig rolle hos Holstebro Events.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)